Xin chờ
Đang tải
Lợi nhuận đến từ giao dịch NFT

Total Staked: 0
NFTs Staked
My NFTs

*1% phí giao dịch NFT sẽ được thu, khoản phí này đến từ các hoạt động mua bán và chuyển nhượng NFT giữa các ví điện tử.

*Tổng phí giao dịch thu được của 1988Dragon cũng như lợi nhuận đến từ các hoạt động, kinh doanh và quảng bá của 1988Dragon sẽ được phân bố cho người sở hữu NFT 1988Dragon với tỉ lệ như sau:1. NGER : 40%
2. COOL : 40%
3. LERMERTEAM : 20%

*Chỉ tính những con đang lưu hành.*LERMERTEAM Chỉ có 9 NFT dành riêng cho đội ngũ quản trị vận hành 1988Dragon và thúc đẩy nền tảng 1988Dragon tiếp cận ngày càng gần gũi và sát hơn với thực tế.