Xin chờ
Đang tải

Tài sản lưu động

1. Kết nối nghệ sĩ
2. Kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ
3. Kết nối Doanh Nghiệp lớn.
4. Định hình xu hướng
5. Xây dựng 1,000 Holder và 100,000 member -> Tạo thanh khoản
6. 1988Dragon Ứng dụng vào thực tiễn
7. Chống lạm phát
8. Góp phần quảng bá và vinh danh thị trường NFT / blockchain Việt Nam ra thế giới